Aangezien sommige leden van Freeform Stretch Tents CC zich buiten de EER bevinden en omdat het leveren van diensten en producten door leden van Freeform Stretch Tents CC de overdracht van persoonlijke gegevens en persoonlijke informatie buiten de EER noodzakelijk kan maken, moeten gebruikers en potentiële klanten accepteren dat dit mogelijk is. betekenen dat persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen die geen adequate gegevensbescherming bieden in overeenstemming met artikel 26, lid 1, van de EU-richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de vrij verkeer van dergelijke gegevens.