Freeform Stretchtenten CC doet er alles aan om de informatie die u ons verstrekt te beschermen. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de nauwkeurigheid van de gegevens te behouden en om het juiste gebruik van de informatie te garanderen, beschikt Freeform Stretch Tents CC over passende fysieke en bestuurlijke procedures om de informatie die we verzamelen te beschermen.