venster.dataLayer = venster.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(argumenten);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-D4TNQ4PQK3');
Privacybeleid2023-12-14T20:39:24+00:00

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. Wij hebben onze websites zo ingericht dat u onze website in het algemeen kunt bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren of persoonlijke informatie prijsgeeft.

Toepassingen van dit privacybeleid30-11-2023T04:14:16+00:00

Freeform Stretch Tents CC biedt dit privacybeleid om onze privacypraktijken te beschrijven met betrekking tot personen die niet onze klanten zijn en de keuzes die dergelijke personen kunnen maken over de manier waarop persoonlijke informatie wordt verzameld en hoe die informatie wordt gebruikt. Dit privacybeleid is van toepassing op:

Bezoekers van onze website die op enigerlei wijze interactie hebben met onze website (inclusief door het invullen van online formulieren, het sturen van e-mail of het abonneren op onze e-mailnieuwsbrief).

Personen die op een andere manier (bijvoorbeeld per telefoon, fax of brief) met Freeform Stretch Tents CC communiceren

Dit Privacybeleid is niet langer van toepassing wanneer personen met ons een contract aangaan en onze klant worden, aangezien onze voorwaarden met betrekking tot de privacy en vertrouwelijkheid van klanten zijn opgenomen in onze Algemene voorwaarden. Klanten moeten er rekening mee houden dat de privacy- en vertrouwelijkheidsbepalingen in onze Algemene voorwaarden afwijken van dit Privacybeleid.

Sites die onder dit privacybeleid vallen30-11-2023T04:14:26+00:00

Dit privacybeleid is van toepassing op www.freeformtents.com

Links naar niet-Freeform Stretch Tents CC-websites30-11-2023T04:14:33+00:00

De Freeform Stretch Tents CC-website kan voor uw gemak en informatie links naar websites van derden bevatten. Als u deze links bezoekt, verlaat u onze websites. Freeform Stretch Tents CC heeft geen controle over deze sites of hun privacypraktijken, die kunnen verschillen van Freeform Stretch Tents CC. Wij onderschrijven of doen geen uitspraken over websites van derden. Het privacybeleid van Freeform Stretch Tents CC heeft geen betrekking op de persoonlijke gegevens die u aan niet-gerelateerde derde partijen geeft. We raden u aan het privacybeleid van elk bedrijf te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens indient.

Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens30-11-2023T04:14:41+00:00

Als u een online formulier invult of op welke manier dan ook met ons communiceert, zal Freeform Stretch Tents CC persoonlijke gegevens van u verzamelen, met u communiceren en deze persoonlijke gegevens gebruiken om het leveren van diensten en producten te vergemakkelijken. Dit kan betekenen dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bedrijven en organisaties die geen Freeform Stretch Tents CC zijn voor doeleinden die verband houden met het leveren van onze diensten, zoals verzenddiensten en andere externe dienstverleners die op ons verzoek handelen om aan uw verzoeken te voldoen. De persoonlijke gegevens die we verzamelen omvatten informatie met betrekking tot contactgegevens (zoals naam, adres en telefoon), identiteitsinformatie (zoals paspoortnummer, nationaliteit en geboorteplaats) en andere informatie die nodig kan zijn om het verlenen van diensten te vergemakkelijken en producten. Freeform Stretch Tents CC kan persoonlijke gegevens gebruiken om referentienotities, richtlijnen en advies te verstrekken en voor het op de markt brengen van dergelijke andere diensten en producten en het verstrekken van andere informatie die Freeform Stretch Tents CC van tijd tot tijd beschikbaar kan stellen. Als u dit soort informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met info@freeformtents.com.

Onze e-mailnieuwsbrief is beschikbaar voor gebruikers die zich erop abonneren en instructies met betrekking tot het beëindigen van de verzending ervan zijn opgenomen in elke e-mailnieuwsbrief die wordt verzonden.

Als u ervoor kiest om onze verwijzingsservice te gebruiken om een vriend over onze website te vertellen, vragen wij u om uw naam en e-mailadres, evenals het e-mailadres van uw vriend. Wij sturen uw vriend(in) automatisch een eenmalige e-mail waarin hij of zij wordt uitgenodigd onze website te bezoeken. Wij slaan deze informatie niet op. De informatie is uitsluitend bedoeld voor het verzenden van deze eenmalige e-mail.

Uw persoonlijke gegevens veilig houden30-11-2023T04:14:48+00:00

Freeform Stretchtenten CC doet er alles aan om de informatie die u ons verstrekt te beschermen. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de nauwkeurigheid van de gegevens te behouden en om het juiste gebruik van de informatie te garanderen, beschikt Freeform Stretch Tents CC over passende fysieke en bestuurlijke procedures om de informatie die we verzamelen te beschermen.

Toegang tot en nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens30-11-2023T04:14:55+00:00

Freeform Stretchtenten CC streeft ernaar om uw persoonsgegevens accuraat te houden. We hebben technologie, managementprocessen en beleid geïmplementeerd om de nauwkeurigheid van klantgegevens te behouden. Wij bieden u toegang tot uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen. De meest effectieve manier om informatie te verkrijgen of persoonlijke informatie die we verzamelen te wijzigen, is door contact op te nemen met info@freeformtents.com. Voordat we wijzigingen aanbrengen in persoonlijke gegevens of informatie vrijgeven, zullen we bevestigen dat e-mailverzoeken aan info@freeformtents.com oprecht zijn door de informatie in e-mailverzoeken te vergelijken met onze administratie en om bevestiging te vragen per e-mail naar het e-mailadres dat we hebben geregistreerd of door schriftelijke instructies te vragen.

Het delen of openbaar maken van persoonlijke informatie30-11-2023T04:15:03+00:00

De persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden alleen gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en worden op deze manier nooit verkocht, uitgeleend of verhuurd aan derden. Freeform Stretchtenten CC behoudt zich het recht voor om deze privacyverplichtingen als niet van toepassing te beschouwen wanneer dit wettelijk verplicht is.

Verspreiding van persoonlijke informatie buiten de EER30-11-2023T04:15:10+00:00

Aangezien sommige leden van Freeform Stretch Tents CC zich buiten de EER bevinden en omdat het leveren van diensten en producten door leden van Freeform Stretch Tents CC de overdracht van persoonlijke gegevens en persoonlijke informatie buiten de EER noodzakelijk kan maken, moeten gebruikers en potentiële klanten accepteren dat dit mogelijk is. betekenen dat persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen die geen adequate gegevensbescherming bieden in overeenstemming met artikel 26, lid 1, van de EU-richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de vrij verkeer van dergelijke gegevens.

Neem contact met ons op30-11-2023T04:15:19+00:00

Wij waarderen uw mening. Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar info@freeformtents.com

Ga naar boven